utorok 11. decembra 2012

Historizmy a archaizmyZadanie 1
Zistite  frekvenciu používania slov v cvičení č.1.
Žiaci pomocou SNK môžu  zistiť frekvenciu uvedených slov v cvičení .
Riešenie:
počty – 5003, groš – 1360, vicišpán – 408, regiment -  214, marš – 186, dereš – 185,
dráb – 106, švec – 66, hintov – 29, árešt – 12

Zadanie 2
Pomocou lexikografickej  príručky žiaci roztriedia slová na zastarané slová a historizmy a zároveň  môžu  vyhľadávať aj ich súčasné ekvivalenty:
Riešenie:
dráb ( hist.) – peší vojak, pešiak
pošty ( zastar.) – matematika
hintov ( trošku zastar.) – koč
regiment ( zastar.) – pluk
dereš – ( nie je zastar. ) – lavica na trestanie bitím
marš (zastar,) – pochod
vicišpán  ( hist.) – zástupca župana, podžupan
švec (zastar.) – obuvník
árešt  ( zastar.) – väzenie
groš  ( hist.) – stredoveké strieborné platidlo

Zadanie 3
Pomocou lexikografického slovníka určte z ktorého jazyka pochádzajú slová:
Tabak (šp.,indián.), kakao(šp.,indián.), kanoe.(a., indián.), cigara(šp., indián.), jaguár(indián)
Kravata( f.), bonbón(f.), ruleta(f.), toaleta(f.), griotka(f.)
Oldomáš(maď.), bajúzy(maď.), beťár(maď.), fiók(maď.), karika(maď.)
Víkend(a.), džús(a.), džem(a.), tenis(a.), basketbal(a.)

Riešenie:
                                   A                                                                    B
Indiánske jazyky                                                         tabak, kakao, kanoe, cigara, jaguár
Francúzsky jazyk                                                        kravata, bonbón, ruleta, toaleta, griotka
Maďarský jazyk                                                         oldomáš, bajúzy, beťár, fiók, karika
Anglický jazyk                                                víkend, džús, džem, tenis, basketbal


Zadanie 4
Pomocou SNK vyskloňujte 3 slová a použite ich vo vetách.

Riešenie:

počty:              A tak to bolo nielen so zemepisom, ale i s počtami a s nemčinou.
                        Dostal úlohu z počtov – nevyhotovil ju, ani len príkladov nenapísal do zošita.
                        Proti novým počtom najviac protestalo Taliansko.

vicišpán:           Veľmi by som vás prosil, aby ste nešli k vicišpánovi.
                        Ja ťa ospravedlním pred pánom vicišpánom.
                        Názory šarišského vicišpána  na porade zvíťazili.

Víkend:            Okre zájazdov a víkendov zabezpečujeme všetky služby cestovného ruchu.
                        Sedeli sme bezducho na vyučovaní a myšlienkami už rozmýšľali o víkende.
                        Cez týždeň sme teda riadne chodili do práce, po víkendoch sa študovalo.

Zadanie 5
Pomocou SNK zistite aké najčastejšie slová sa nachádzajú predza  slovami: počty,  vicišpán, víkend ?

Riešenie:

počty: -1 –0  a po usporiadaní Afs.f. sa zistilo poradie slov:
pred: presné (82), znižovať (68),        znížiť (63)
            0 - -1 a po usporiadaní Afs.f. vzniklo poradie slov:
za: zamestnancov (171), žiakov (116), pracovníkov ( 102) 

vicišpán -  pred : pán (81), šarišský ( 32), sa ( 31)
                   za :    , ( 102), . (81), ladislav – Ladislav (26)

víkend -  pred . cez (14259), tento (3209), uplynulý (1609)
                za: uskutočniť (158), konal (145), stretnúť (132)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára